CAW
Archiwum Marynarki Wojennej
Czwartek, 29 stycznia 2015 r.
Change version
dyrektor mgr inż. Waldemar KORDULA
adres ul. Dickmanna 10;
81-103 Gdynia
telefon (58) 626 72 16
CA MON 267 216
fax (58) 626 72 18
CA MON 267 218
e-mail archiwum@mw.mil.pl
strona internetowa archiwum.mw.mil.pl